www.mobarn.noVåre barnehager

UTELEK i BARNEHAGEN

Barna trives godt med å få være i aktivitet ute. Barna har mye fin lek ute, vi har et uteområde som innbyr til variert aktivitet for barna.

I Rammeplan for barnehagen står det;

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske kompetanse».

«Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal gi rom for ulike typer lek både ute og inne».