www.mobarn.noVåre barnehager

KOSTHOLD

På Mobarn Nordbyen barnehage tilrettelegger vi for et sunt og variert kosthold for barna.

Sosial- og helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som utgjør en faglig standard for hvordan barnehagen legger til rette for måltidet. Sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen bidrar til å legge grunnlag for gode kostvaner. 

Høsten 2018 kom det en ny kostholdsveileder. Mobarn Nordbyen barnehage var med på lanseringen av kostholdsveilederen på Romdalsmuseet med førskolebarna tirsdag den 4. september. 

Mat ukeplan uke 21 - 26 2019

Mat ukeplan mai 2019

Mat ukeplan mars 2019

Matplan for uke 5 - 8 2019

Matplan for uke 2- 4 2019