www.mobarn.noVåre barnehager

KOSTHOLD

På Mobarn Nordbyen barnehage tilrettelegger vi for et sunt og variert kosthold for barna.

Sosial- og helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som utgjør en faglig standard for hvordan barnehagen legger til rette for måltidet. Vi er bevisst på å ha en dag med fiskeprodukt, en dag med kjøttprodukt og en dag med egg i uken. Sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen bidrar til å legge grunnlag for gode kostvaner. Vi har vammat hver mandag, og når vi feirer barnas bursdag i barnehagen får barna velge varmmat til måltidet. Fra uke 36 skal vi bake grove rundstykker hver fredag.

Høsten 2018 kommer det en ny kostholdsveileder. Mobarn Nordbyen barnehage skal være med på lanseringen av kostholdsveilederen på Romdalsmuseet med førskolebarna tirsdag den 4. september. I den forbindelse kan det bli noen endringer i forhold til tilrettelegging av kosthold i barnehage. Blir spennende å se hva som står i den nye kostholdsveilederen:-) 

Matplan for uke 2- 4 2019

Matplan for uke 45 - 48 2018

Matplan for uke 41 - 44 2018

Matplan for uke 37 - 40 2018

Matplan for uke 32 - 36 2018

Kosthold i barnehagen

Mat ukeplan høst 2018

VARMMAT UKE 2 - 8 2018 

Mat vår uke 9 - 12 2018 

Matplan for uke 14-17 2018

Matplan for uke 18 - 25 2018