www.mobarn.noVåre barnehager

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2020/2021

Nytt barnehageår starter mandag den 17. august. Tilvenning for nye barn starter i uke 34. Vi gleder oss til å komme i gang med ett nytt barnehageår og bli kjent med nye barn og foreldre:-) Fredag 14. august er det planleggingsdag for personalet, så da er barnehagen stengt.

Den første tiden i barnehagen vil det være en rolig start på avdelingen. Vi bruker tid på å bli kjent slik at vi er sikre på at alle finner seg godt til rette på avdelingen og i barnehagen. For at barn skal ha mulighet til å etablere trygge og nære realsjoner i barnehagen, må både barnehagen og foreldrene legge til rette for god tid og ro i tilvenningsfasen.

Det er individuelt hvordan barn finner seg til rette i sin nye hverdag. Tilvenningstiden for barnet slutter ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen uten foreldre, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foreldrene ikke er der. Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjed. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt barnet deres, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss for å høre hvordan det går. 

Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Målet vårt er å skape et godt samarbeid og en god dialog mellom hjem og barnehage.