www.mobarn.noVåre barnehager

PLANER

Under punktet planer har vi lagt ut "Informasjonsskriv", "Årsplan" og " Årsoversikt" for Mobarn Nordbyen barnehage. Her er og en link til Rammeplanen for barnehager (2017). Vi har og lagt ut skrivet "Parfymefri barnehage" med div linker og planen til Molde kommune for overgang barnehage og skole.

Informasjonsskriv  om Mobarn Nordbyen barnehage 

Informasjonsskriv 2019

 

Årsplan 2019 - 2020                                                                                                          

Årsplanen for Mobarn Nordbyen barnehage, er ett arbeidsredskap for å styre barnehagen mot visjonen og målene vi har satt oss, og å synliggjøre praksisen vår. Årsplanen er utarbeidet i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Årsplan 2019-2020

 

Årsoversikt 2019 - 2020                                                                                                    Årsoversikten er er en oversikt over aktiviteter, arrangemang, ferie og planleggingsdager 

 ÅRSOVERSIKT 2019 -2020

 

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  - Gjeldende fra 1. august 2017

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

 

Parfymefri barnehage

Vi oppfordrer foreldrene til å være parfymefri i barnehagen og bruke parfymefri alternativ

Vær parfymefri barnehage

 

Overgang mellom barnehage og skole

Molde kommune har utarbeidet en plan for de eldste barna i barnehagen som heter "Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Molde kommune 2017 - 2020".

 Plan for Revungan