www.mobarn.noVåre barnehager

Avdelinger

Barnehageåret 2018/2019 er det 53 barn og 14 ansatte på Mobarn Nordbyen barnehage. Vi har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år; Flaggspetten, Solkroken og Humlehjørnet.

Avdelingene er åpne og romslige og i forbindelse med felles kjøkken har barnehagen et stort fellesrom "Allrommet" som barna blir tatt  imot på om morgonen. Allrommet brukes også til formingsaktiviteter og det er fint å ta ut mindre gruppe med barn dit, her samles også alle barn og voksne når vi har fellesarrangemang.

Tur                                                                                                                                        Naturen byr på ett mangfold av aktivitetsmuligheter, og barna trives godt ute når de får bruke kroppen på en allsidig måte og uforske dyr, planter, naturfenomener og lekemuligheter som naturen byr på. Vi legger derfor stor vekt på å være mye ute og på tur. Førskolegruppa går på tur hver tirsdag, i tillegg går vi på tur med hele barnegruppene på onsdager/torsdager.

Kosthold                                                                                                                                 På Nordbyen barnehage tilrettelegger vi for et sunt og variert kosthold for barna. Sosial- og helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som utgjør en faglig standard for hvordan barnehagen legger til rette for måltidet. Vi er bevisst på å ha en dag med fiskeprodukt, en dag med kjøttprodukt og en dag med egg i uken. Sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen bidrar til å legge grunnlag for gode kostvaner. Vi har varmmat hver mandag og når vi feirer barnas bursdag i barnehagen får barna velge mat til måltidet. Fra uke 37 skal vi bake grove rundstykker hver fredag. Høsten 2018 kommer det en ny kostholdsveileder. Mobarn Nordbyen barnehage skal være med på lanseringen av den nye kostholdsveilederen på Romsdalsmuseet med førskolebarna tirsdag den 4. september. I den forbindelse kan det bli noen endringer i forhod til tilrettelegging av kosthold i barnehagen. Blir spennende å se hva som står i den nye kostholdsveilederen:-)

Matplan for uke 45 - 48 2018

Matplan for uke 41 - 44 2018

Matplan for uke 37 - 40 2018

Matplan for uke 32 - 36 2018

Kosthold i barnehagen

Mat ukeplan høst 2018

VARMMAT UKE 2 - 8 2018

Mat vår uke 9 - 12 2018

Matplan for uke 14-17 2018

Matplan for uke 18 - 25 2018