www.mobarn.noVåre barnehager

Avdelinger

Barnehageåret 2019/2020 er det 52 barn og 14 ansatte på Mobarn Nordbyen barnehage. Vi har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år; Flaggspetten, Solkroken og Humlehjørnet.

Avdelingene er åpne og romslige og i forbindelse med felles kjøkken har barnehagen et stort fellesrom "Allrommet" som barna blir tatt  imot på om morgonen. Allrommet brukes også til formingsaktiviteter og det er fint å ta ut mindre gruppe med barn dit, her samles også alle barn og voksne når vi har fellesarrangemang.

Tur                                                                                                                                        Naturen byr på ett mangfold av aktivitetsmuligheter, og barna trives godt ute når de får bruke kroppen på en allsidig måte og uforske dyr, planter, naturfenomener og lekemuligheter som naturen byr på. Vi legger derfor stor vekt på å være mye ute og på tur. Førskolegruppa går på tur hver tirsdag, i tillegg går vi på tur med hele barnegruppene på onsdager/torsdager.

Kosthold                                                                                                                                 På Nordbyen barnehage tilrettelegger vi for et sunt og variert kosthold for barna. Sosial- og helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som utgjør en faglig standard for hvordan barnehagen legger til rette for måltidet. Sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen bidrar til å legge grunnlag for gode kostvaner:-)