www.mobarn.noVåre barnehager

SMITTEVERN

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for smittevern i barnehager. Veilederen skal gi råd og støtte til barnehager i drift under koronavirus-utbruddet (covid-19) våren 2020. 3. utgave av veilederen ble publisert den 29. mai 2020. Den ble sist endret den 26.06.20.

Hovedpunktene i smittevernveilederen:

  •   Syke personer skal ikke være i barnehagen
  •   God hygiene
  •   Redusert kontakthyppighet mellom personer

 Smittevernveilederen finnes her.

For å begrense smitte har vi satt i gang med en rekke tiltak i Mobarn Nordbyen barnehagen i henhold til veilederen. Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. For å redusere kontakthyppighet mellom personer er antall barn som er tett sammen redusert, og det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter.

Vi har tilrettelagt så smitterisikoen er så lav som mulig, og det innebærer en annerledes barnehagehverdag for små og store i barnehagen med nye regler og rutiner.

Endring i den nyeste veilederen er innføring av trafikklysmodellen. Planen inneholder tiltak som barnehagen skal sette i verk ved grønt, gult og rødt nivå. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra og med 2. juni kan barnehagene nedjustere fra tiltakene på rødt nivå til gult nivå.

Personalet har vært gode på å innføre nye regler og rutiner på avdelingene. Det er mye som skal koordineres i forhold til praktisk gjennomføring av barnehagehverdagen. Barna er veldig gode til å følge regler om håndvask, soner, grupper og andre smittevernregler.

Viktig at foreldre/foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen, og at alle har skjerpet fokus på smittevern.

Foreldrene/foresatte kan komme inn i garderoben ved levering og henting av barna, men må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte og unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen. 

Syke personer skal ikke være i barnehagen!