www.mobarn.noVåre barnehager

BARNEHAGEPLASS

Søknadsfrist for hovedopptak 2020/2021 er 1. mars 2020. Barnehagene får nytt fagprogram/opptakssystem fra januar 2020.

Ny søknadsportal blir tilgjengelig fra 2. januar 2020.

Her er link til søknadsskjema:

https://www.molde.kommune.no/barnehage/soke-bytte-eller-si-opp-plass/slik-soker-du/