www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarns nye musikkvideo "Du kan bli min venn"

Mobarn har i forbindelse med 30-årsjubileet i 2018 sluppet en helt egen Mobarn-sang om vennskap, med tilhørende musikkvideo

Mobarn-sangen heter "Du kan bli min venn!" og handler om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre.

Tekst/melodi: Carina Frantzen og Elisabeth Nesset. Miks: Mads Johansen. Fremførelse: Elisabeth Nesset, Carina Frantzen og barn fra Mobarn Øverland barnehage. Film: TIBE reklamebyrå.

 

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen, og vi som jobber i Mobarn skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, legge til rette for og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.

Tidligere i år lanserte vi Mobarns nye maskot Venny, som vi håper vil være med å spre glede og moro på alle Mobarns barnehager fremover, og være selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner. 

 https://www.youtube.com/watch?v=x5THiFVpSLA