www.mobarn.noVåre barnehager

INFORMASJON OM INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Det kan og søkes om gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt. I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer. Familien må søke om reduksjon til kommunen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og er gyldig ut barnehageåret. Det må sendes ny søknad hvert år.

Det kan søkes underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. 

Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere. Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Mer informasjon på Molde kommue sin hjemmeside: Redusert foreldrebetaling i barnehage 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via linken

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling i barnehage

 

For at søknad skal bli saksbehandlet må det følge med gyldig dokumentasjon. 

Mer informasjon finnes på www.molde.kommune.no og www.udir.no